Δυναμόμετρο για τον έλεγχο της πιέσης των ελατηρίων των ψηκτροθηκών

Bpm 6.1

Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι Ελλάδας

Technical Data

Measurement range : 0.1 – 50 N
Measurement tolerance : +/- 5%
Temperature range : -20° to +80° Celsius
Environment up to : 90% relative humidity
Power supply : 9V DC battery
Battery life : >800 hours
Weight : 125gr complete with battery and sensor
Instrument size : 95 x 60 x 25mm
Sensor size : 55 x 15 x 2.3mm