• Με οδηγό την πολύχρονη εμπειρία μας.
  • Με άριστη γνώση του αντικειμένου.
  • Με εμμονή στην ποιότητα των προϊόντων μας.
  • Με έμφαση στην ταχεία εξυπηρέτησή σας.
  • Με πρώτες ύλες από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο.

Είμαστε σε θέση να:

  • Κατασκευάσουμε ψηκτρες (καρβουνάκια) για όλους τους τύπους ηλεκτρικών μηχανών που διαθέτετε.
  • Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και να βοηθήσουμε στην επίλυση κάθε προβλήματος που πιθανόν αντιμετωπίζετε σχετικά με την σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών σας, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης για τις συνθήκες λειτουργίας τους ποιότητας ανθρακοψηκτρών.

Κατασκευαστικές Προδιαγραφές

Οι ανθρακόψηκτρές μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διεθνείς προδιαγραφές:

  • IEC 276 (1968) “Definitions and nomenclature for carbon brushes, brusch-holders, commutators and slip-rings”, Amendment 1 (1987) and CLC/HD 56 S2.
  • IEC 136 (1986) “Dimensions of brushes and brush-holders for electrical machinery”.
  • IEC 413 (1972) “Rotating electrical machines. Test procedures for determining physical properties of brush materials”.
  • IEC 467 (1974) “Test procedures for determining physical properties of carbon brushes for electrical machines, and manufacture norms”.

Οι διαστάσεις των ανθρακοψηκτρών δίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

t x a x r, όπου

t: το πάχος,μετρούμενο κατα την εφαπτομενική διάσταση στη φορά περιστροφής του συλλέκτη ή του δαχτυλιδιού.
a: το πλάτος μετρούμενο κατά την παράλληλη με τον άξονα του συλλέκτη ή του δαχτυλιδιού διάσταση.
r: το μήκος, μετρούμενο κατά την ακτινική διεύθυνση του συλλέκτη ή του δαχτυλιδιού.

Η τυποποίηση των διαστάσεων των ψηκτρών, οι μέγιστες ανοχές τους, οι κύριες διαστάσεις των τυποποιημένων ακροδεκτών, παράμετροι των καλωδίων και του μέγιστου φορτίου που δύνανται να άγουν έχουν προδιαγραφεί με την IEC 136 (1986), ενώ για καλώδια χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι κυλινδρικοί πολύκλωνοι αγωγοί, κατά DIN 46438 και IEC 228.