Συστήματα ανάδευσης και καθαρισμού (στάτορες, ρότορες)