Η καλή λειτουργία και συνεργασία της ψηκτροθήκης με την ανθρακόψηκτρα αποτελεί έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα, που επηρρεάζει σε σημαντικό βαθμό την σωστή συλλογή και διανομή του ρεύματος στις ηλεκτρικές μηχανές.

Η προληπτική συντήρηση των ψηκτροθηκών, ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελατηρίων τους, και η έγκαιρη αντικατάστασή τους όταν αυτό επιβάλλεται, αφενός βοηθά στην σωστή λειτουργική συμπεριφορά των ανθρακοψηκτρών και αφετέρου μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση ιδιαίτερα καταστροφικών για την ηλεκτρική μηχανή φαινομένων.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο, είναι σε θέση να προμηθεύσει κάθε τύπο ψηκτροθήκης που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές ηλεκτρικών μηχανών.

Επιπλέον είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε ανταλλακτικά ελατήρια για τους περισσότερους τύπους ψηκτροθηκών.