Μήτρες Συνεχούς Χύτευσης Αλουμινίου, Χαλκού και Κραμάτων

ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΤΗΣ TOKAI CARBON ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Grade Specific Gravity (-) Specific Resistance (μΩm) Young’s Modulus (GPa) Flexural Strength (MPa) Shore Hardness (-) *C.T.E (×10-6/°C) Thermal Conductivity (W/mK)
G330 1.79 13.0 9.8 39.2 53 4.8 104
G347 1.85 11.0 10.8 49.0 58 5.5 116
G348 1.92 10.0 12.3 63.7 68 5.5 128
G458 1.86 9.5 11.3 53.9 54 4.4 139